top of page

Consultë

Konsultë njofutese mes Brikenës dhe klientes/it.

  • 15 minutes
  • Online

Service Description

Për ta rezervuar konsultën njoftuese, mbushni formularin e kontaktik.


Contact Details

  • Prishtina

    briks.counselling@gmail.com


bottom of page