top of page
Pink Sky

Pyetje të Përgjithshme

Përgjigjet që i kërkoni, të gjitha në një vend!

Cili është dallimi mes të biseduarit me psikologen dhe shokut/shoqes ose familjarëve?

Pse terapi (psikologjike) e jo vetëm barërat?

Si funksionon terapija? Cka duhet të bëj gjatë seancave ?

 Profesionistja e shëndetit mendor mund t’ju ndihmojnë t’i caseni situatës suaj në një mënyrë të re – dmth të ju mësojë shkathtësi të reja, të ju hapë horizonte të reja, të ju dëgjojë pa paragjykim dhe pritje, dhe të ju ndihmojë ta dëgjoni veten. Pos tjerash, terapija është plotësisht konfidenciale. Ju nuk duhet të brengoseni se të jerët do “t’i dinë punët e juaja”.

 

Dhe për fund, nëse gjendja e juaj ndjellë emocione të rënda negative, dhe nëse ju keni biseduar me një shoqe/shok/familjar, ekziston rreziku që kur filloni të ndiheni mirë atëherë ju ndoshta do të filloni të largoheni nga ai person sepse nuk doni ta kujtoni atë kohë të vështirë të jetës suaj.

Barërat e përshkruara nga mjeku familjar ose psikiatri nuk mund t’I zgjidhin të gjitha cështjet. Barërat e përshkruara I trajtojnë simptomet, ndërsa terapija është e dizajnuar t’I hulumtojë rrënjët e cështjeve, të gropojmë thellë në sjelljet tuaja dhe të mësojmë strategji të reja që mund të ju ndihmojnë t’I arrini caqet e juaja personale.

Barërat mund të jenë efektive dhe nganjëherë nevojiten në kombinim me terapi.

Për shkak se të gjithë kemi caqe të ndryshme për terapi dhe cështje të ndryshme mendore, terapija do të jetë ndryshe për secilin individ. Unë e përshtati casjen time terapeutike sipas nevojave specifike.

Sa zgjat trajekti i trajtimit?

Kjo është një pyetje që nuk mund të përgjigjet në këtë faqe. Rrethanat e secilit individ janë unike dhe kohëzgjatja që do t’ua lejojë t’I arrini caqet e juaja varet nga dëshira e juaj për zhvillim personal, zelli juaj, dhe faktorë tjerë motivues që ju kanë nxitur të filloni terapinë, në rend të parë.

bottom of page