top of page
window bijenkorf_edited.jpg

BriksTherapy

Psikologe Brikenë Bunjaku (Schut), MACP

Home: Welcome

Për Brikenën

B61A9775.jpg

Unë besoj se ne të gjithë kemi potencial të madh brenda nesh që ta ndryshojmë jetën tonë!

Nëse ke vendosur ta ndryshosh jetën tënde, unë do të të jap mbështetje dhe udhëzim gjatë rrugëtimit të shërimit dhe ndryshimit tënd.

Gjatë punës sonë, unë to të ndihmoj (ndër të tjerash):  

 • t’i identifikosh vlerat e tua thelbësore, 

 • të zhvillosh dhe përforcosh vetë-dhembshurinë,  

 • të zhvillosh aftësi adaptive të përballjes me sfida jetësore.  

Gjatë punës sime me klientë ndjehem e privilegjuar, posaqërisht kur gjatë punës sonë klientët e gjejnë forcën dhe i zbulojnë aftësitë e tyre për zgjidhjen e problemeve, dhe të jetojnë një jetë më të përmbushur.. 

Shpresa ime është që klientët të dalin nga secila seancë me besim të forcuar në aftësitë e tyre dhe të fuqizuar. 

Gjatë punës sime, unë përdor një casje integrative të : Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Positive Psychology, Mindfulness and Self-compassion practices, Eye and Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), Method of Levels (MOL), Existential/Humanistic Therapy, Motivational Interviewing, Yoga, etc. 

Nëse ke pyetje, apo dëshiron të konsultohesh me mua - më kontakto!

 

Lista e problematikave

Home: About Me

Kualifikimet
dhe trajnimet

 • Masters in Counselling Psychology (Yorkville University, 2013) 

 • Method of Levels (MOL)

 • Integrative CBT Training 

 • EMDR Therapy Certification

 • Method of Levels (MOL)

 • ACT Sleep Training 

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) training,

 • Trainer of Trainers - The Colombo Plan Republic of Kosovo Universal Treatment Curriculum for Substance Use Disorders

 • Yoga Teacher 300 RYT

 • Nutritional Therapist Certification  

 • Advance Clinical Weightloss practitioner Certification

 • Trauma Treatment 

 • Stress Management and Prevention Certification

Shërbimet

Info rreth terapisë Individuale

Foot Tracks on Sand

TeleTerapija

Në botën e sotme si pasojë e situatës globale gjate viteve 2020-2021, më shumë se 90% të trajtimeve psikologjike (dmth jashtë institucioneve) kanë ndodhur online. Edhe tani , të gjithë klientët e mi e vijojnë trajtimin online dhe e preferojnë këtë format, që është arësyeja kryesore pse unë tash ofroj terapi vetëm online.

 

Disa prej arësyeve pse klientët e preferojnë TeleTherapy janë:

 • Trajtimi me psikologen e preferuar - Unë jetoj në Holandë, dhe TeleTerapija ua mundëson klientëve të mi nga e gjithë bota të trajtohen tek unë.

 •  Transporti – Nuk kanë nevojë të udhëtojnë. Edhe klientët e mi që jetojnë në Holandë e preferojnë që seancat t'i mbajnë online.

 • Obligimet – shpesh klientët udhëtojnë për punë, kanë obligime punë/familje dhe preferojnë fleksibilitetin që ua ofron Teletherapy.

 • Shpesh për klientët është më rehat që seancat t’i mbajmë nga rehatija e shtëpive të tyre. Për shkak të cështjeve lidhur me konfidencialitetin, disa njërëz ndihen më të sigurtë kur flasin me psikologen online, sesa në zyre.

Disa prej brengave rreth TeleTerapisë?

 

Disa prej brengave janë se trajtimi mund të duket “jo personal” ose jo aq efektiv sa trajtimi në zyre. Klientët e mi thonë se edhe pse në fillim seancat u duken të cuditshme, ato mësohen shumë shpejt me atë format. Studimet gjithashtu tregojnë se trajtimi online është I krahasueshëm me trajtimin në zyre sa i përket se sa ndahen të kënaqur klientët dhe sa ndihen se trajtimi ka pasur sukses.

Home: About Therapy
bottom of page