top of page
Psychology Session

Problematikat dhe Fushat e Specializimit

Puna ime profesionale është e bazuar në trajtimin e traumës, ADHD dhe problemeve me vetërregullim . Por klientët që unë i trajtoj kryesisht paraqiten me problematikat ose cështjet në vijim:

 • Stresi dhe ankthi,

 • PTSD,

 • Ngjarjet traumatike,

 • Depresioni,

 • ADHD ,

 • Sëmundjet kronike,

 • "Burn out",

 • Varësija dhe abuzimi me substanca,

 • Sfidat familjare,

 • Ndarja (Divorci),

 • Problemet lidhur me shkollën ose punën,

 • Përforcimi i vetë-besimit dhe vetëdhembshurisë (Self-compassion),

 • Vetëzhvillimi,

 • Procesimi i ndryshimeve në jetë, etj.

bottom of page