top of page

Terapija Individuale

Gjatë kohës sonë së bashku, do të fokusohemi tek vetja dhe në pikat tona të forta. Ju mund të mësoni se si t’i menaxhoni mendimet e padobishme dhe të krijoni mënyra të reja të shendosha të të menduarit që të përkojë me atë se kush jeni duke u bërë. Do të ju udhëzoj dhe mbështes se s itë punojmë me ndjenjën e fajita dhe turpit dhe si te lirohemi nga to. Mund të mesojmë teknika të dobishme të qetësimit dhe vetë-prehjes. Ju do të gjeni mbështetje derisa punojmë me të kaluarën, e nderojmë tanishmen dhe e vizualizojmë të ardhmen. Puna jonë së bashku është e dizajnuar në atë mënyrë që ua mundëson juve të hulumtoni dhe zbuloni, mësoni dhe rriteni gjatë këtij rrugëtimi personal.

*Lexo më shumë për casjen time 

Cmimi: 50 euro (60 minuta). 

*cmimet vlejnë vetëm për klientët nga Kosova.

Më kontaktoni për ta caktuar konsultën e parë falas (15 minuta).

Studying in Cafe
bottom of page