top of page

Informata Shtesë

Hands Up

Psikologet në Kosovë

Nëse pasi t'i keni lexuar informatat në faqen time, dëshironi të filloni terapinë por nuk u përshtatet online, atëherë këtu mund t'i gjeni informatat për psikologet në Kosovë që mund t'i kontaktoni. 

Brikena Krasniqi Hoti 

+383 44 355 882

brikenakrasniqi86@gmail.com

Gentiana Kuqi Tishukaj

+383 45 222 586

gentiana.kuqi.tishukaj@gmail.com

IMG_20180516_122832.jpg

Yoga Studio

Për klasë dhe aktivitete për yoga në Kosovë, shihni: 

Ananda Yoga

https://www.facebook.com/anandayogaprishtina 

Windmills

Banorët e Holandës

Nëse jetoni në Holandë dhe dëshironi të trajtoheni brenda GGZ dhe SGGZ në gjuhën shqipe, atëherë kontaktoni:

www.ohmymood.com

Këtu edhe mund t'i nënshtroheni diagnostifikimit ADHD (18+) në gjuhën shqipe. Diagnostifikimi në shqip mund të bëhet nga unë.

bottom of page