top of page

Yoga dhe Shëndeti Mendor

“Yoga nuk është për ta përmirësuar veten, por për ta pranuar veten”
[Gurmukh Kaur Khalsa]

Seanca private – ngjajshëm me seancat terapeutike –  për t’ju përshtatur neviojave tuaja. E gjithë kjo do të jetë onlinë! Seancat private u ofrojnë mundësinë ta specifikoni se në cka dëshironi të punoni dhe do t’i përdorim lëvizjet për ta mbështetur shëndetin mendor dhe mirëqenjen në përgjithësi.

Ku mund të fokusohemi:

  • Përdorimi i resurseve Mindfulness (p.sh. Meditimi dhe frymëmarrja)

  • Lëvizjet trupore që mund të ndikojnë në ndjenjat tona

  • Hulutmojmë se si ndjenjat tona ndërlidhen me lëvizje/pjesë të caktuara të trupit

  • Vetëdijësimi rreth Introception (element brenda modalitetit të “trauma-sensitive yoga”). 

Cmimi: 30 euro (60 minuta)

Kosovo_2016-0103_edited.jpg
bottom of page